⚠️ Cảnh báo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecảnh báo
GoogleBiển báo nguy hiểm
TwitterBiểu tượng cảnh báo
Unicodecảnh báo
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻđiểm đạn | biểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Cảnh báo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚠️ 26A0 FE0F cảnh báo
26A0 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn