⛔ Cấm vào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecấm vào
GoogleCấm vào
TwitterCấm vào
Unicodecấm vào
Từ đồng nghĩacấm, giao thông, không cho phép và lối vào
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻđiểm đạn | biểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | biểu tượng cảm xúc virus | biểu tượng cảm xúc đánh dấu x

Hình ảnh

Cấm vào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26D4 cấm vào
⛔️ 26D4 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn