☣️ Nguy hiểm sinh học

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenguy hiểm sinh học
GoogleBiohazard sign
TwitterKý hiệu nguy hiểm sinh học
Unicodenguy hiểm sinh học
Từ đồng nghĩaký hiệu
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc virus | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nguy hiểm sinh học biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☣️ 2623 FE0F nguy hiểm sinh học
2623 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn