🚸 Qua đường cho trẻ em

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrẻ em qua đường
GoogleTrẻ em qua đường
TwitterTrẻ em qua đường
Unicodequa đường cho trẻ em
Từ đồng nghĩacho người đi bộ, giao thông, trẻ em và đi qua
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Qua đường cho trẻ em biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚸 1F6B8 qua đường cho trẻ em