🚷 Cấm người đi bộ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecấm người đi bộ
GoogleCấm người đi bộ
TwitterKhông có người đi bộ
Unicodecấm người đi bộ
Từ đồng nghĩacấm, không, không cho phép, không có và người đi bộ
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc virus

Hình ảnh

Cấm người đi bộ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚷 1F6B7 cấm người đi bộ