☕ đồ uống nóng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồ uống nóng
GoogleĐồ uống nóng
TwitterĐồ uống nóng
Unicodeđồ uống nóng
Từ đồng nghĩachưng, cà phê, nóng, trà, uống và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc nóng bỏng | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

đồ uống nóng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2615 đồ uống nóng
☕️ 2615 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn