🍾 Chai rượu với nút gỗ bật ra

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechai rượu với nút gỗ bật ra
GoogleBottle with popping cork
TwitterChai với nút bần bật ra
Unicodechai rượu với nút gỗ bật ra
Từ đồng nghĩabar, bật ra, chai, nút bần, nút gỗ, quán bar, sâm-panh, tiệc tùng, uống và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Chai rượu với nút gỗ bật ra biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍾 1F37E chai rượu với nút gỗ bật ra