🥂 Chạm cốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechạm ly
GoogleN/A
TwitterChạm ly
Unicodechạm cốc
Từ đồng nghĩachúc mừng, cốc, tiếng keng và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Chạm cốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥂 1F942 chạm cốc