🍺 Cốc bia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecốc bia
GoogleCốc bia
TwitterCốc bia
Unicodecốc bia
Từ đồng nghĩabia, cốc, quán bar và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Cốc bia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍺 1F37A cốc bia