🧃 Hộp đồ uống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp nước trái cây
GoogleN/A
TwitterHộp nước giải khát
Unicodehộp đồ uống
Từ đồng nghĩacái hộp, hộp nước trái cây, nước ép, uống, đồ uống và ống hút
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống

Hình ảnh

Hộp đồ uống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧃 1F9C3 hộp đồ uống