🥛 Cốc sữa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecốc sữa
GoogleN/A
TwitterLy sữa
Unicodecốc sữa
Từ đồng nghĩacốc, sữa và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Cốc sữa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥛 1F95B cốc sữa