🍷 Ly rượu vang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applely rượu vang
GoogleCốc rượu
TwitterLy rượu vang
Unicodely rượu vang
Từ đồng nghĩaly, quán ba, rượu, uống và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Ly rượu vang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍷 1F377 ly rượu vang