🧉 Trà nhựa ruồi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applematé
GoogleN/A
TwitterTrà Mate
Unicodetrà nhựa ruồi
Từ đồng nghĩalá yerba, nước uống, thức uống, trà mate, uống, đồ uống và ống hút bombilla
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống

Hình ảnh

Trà nhựa ruồi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧉 1F9C9 trà nhựa ruồi