🧊 Viên đá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenước đá
GoogleN/A
TwitterViên đá
Unicodeviên đá
Từ đồng nghĩabăng, khối lập phương, lạnh, tảng băng và đá
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc mát mẻ | biểu tượng cảm xúc nước | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Viên đá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧊 1F9CA viên đá