🍵 Tách trà không có quai

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletách trà không có quai
GoogleChèn trà không có tay cầm
TwitterTách trà không có tay cầm
Unicodetách trà không có quai
Từ đồng nghĩacốc, trà, tách trà, uống và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Tách trà không có quai biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍵 1F375 tách trà không có quai