🫗 đổ chất lỏng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđổ chất lỏng
GoogleN/A
TwitterRót chất lỏng
Unicodeđổ chất lỏng
Từ đồng nghĩaly thủy tinh, ly tràn, rỗng, tràn, trống rỗng, uống và đồ uống
Chuyên mụcẨm thực | đồ uống

Hình ảnh

đổ chất lỏng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫗 1FAD7 đổ chất lỏng