♉ Kim Ngưu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleKim Ngưu
GoogleCung Kim ngưu
TwitterKim ngưu
UnicodeKim Ngưu
Từ đồng nghĩabò đực và cung hoàng đạo
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Kim Ngưu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2649 Kim Ngưu
♉️ 2649 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn