⛎ Xà Phu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleXà Phu
GoogleChòm sao
TwitterSao Xà phu
UnicodeXà Phu
Từ đồng nghĩacon rắn, cung hoàng đạo, người mang và rắn
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Xà Phu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26CE Xà Phu