♒ Bảo Bình

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleBảo Bình
GoogleCung Bảo bình
TwitterBảo bình
UnicodeBảo Bình
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo, người mang và nước
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Bảo Bình biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2652 Bảo Bình
♒️ 2652 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn