♑ Ma Kết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleMa Kết
GoogleCung Ma kết
TwitterMa kết
UnicodeMa Kết
Từ đồng nghĩacon dê và cung hoàng đạo
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Ma Kết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2651 Ma Kết
♑️ 2651 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn