♊ Song Tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleSong Tử
GoogleCung Song sinh
TwitterSong tử
UnicodeSong Tử
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và song sinh
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Song Tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
264A Song Tử
♊️ 264A FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn