♓ Song Ngư

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleSong Ngư
GoogleCung Song ngư
TwitterSong ngư
UnicodeSong Ngư
Từ đồng nghĩacon cá, cung hoàng đạo và song ngư
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Song Ngư biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2653 Song Ngư
♓️ 2653 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn