♋ Cự Giải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleCự Giải
GoogleCung Cự giải
TwitterCung Cự Giải
UnicodeCự Giải
Từ đồng nghĩacon cua và cung hoàng đạo
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Cự Giải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
264B Cự Giải
♋️ 264B FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn