♈ Bạch Dương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleBạch Dương
GoogleCung Bạch dương
TwitterBạch dương
UnicodeBạch Dương
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và cừu đực
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Bạch Dương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2648 Bạch Dương
♈️ 2648 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn