♎ Thiên Bình

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleThiên Bình
GoogleCung Thiên bình
TwitterThiên bình
UnicodeThiên Bình
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo, cân, cân đối và công bằng
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Thiên Bình biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
264E Thiên Bình
♎️ 264E FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn