♌ Sư Tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleSư Tử
GoogleCung Sư tử
TwitterSư tử
UnicodeSư Tử
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và sư tử
Chuyên mụcBiểu tượng | cung hoàng đạo
Thẻbiểu tượng cảm xúc chòm sao | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Sư Tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
264C Sư Tử
♌️ 264C FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn