🍦 Kem mềm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekem mềm
GoogleKem mềm
TwitterKem tươi
Unicodekem mềm
Từ đồng nghĩacái kem, kem, món tráng miệng, mềm và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng

Hình ảnh

Kem mềm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍦 1F366 kem mềm