🍨 Kem

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekem
GoogleKem
TwitterKem
Unicodekem
Từ đồng nghĩamón tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng

Hình ảnh

Kem biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍨 1F368 kem