🍧 đá bào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđá bào
GoogleĐá bào
TwitterĐá bào
Unicodeđá bào
Từ đồng nghĩabào, kem, món tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

đá bào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍧 1F367 đá bào