🍭 Kẹo mút

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekẹo mút
GoogleLollipop
TwitterKẹo mút
Unicodekẹo mút
Từ đồng nghĩakẹo, món tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Kẹo mút biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍭 1F36D kẹo mút