🍬 Kẹo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekẹo
GoogleKẹo
TwitterKẹo
Unicodekẹo
Từ đồng nghĩamón tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Kẹo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍬 1F36C kẹo