🎂 Bánh sinh nhật

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh sinh nhật
GoogleBánh sinh nhật
TwitterBánh sinh nhật
Unicodebánh sinh nhật
Từ đồng nghĩabánh, lễ kỷ niệm, món tráng miệng, ngọt và sinh nhật
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Bánh sinh nhật biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎂 1F382 bánh sinh nhật