🧁 Bánh nướng nhỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh nướng nhỏ
GoogleN/A
TwitterCupcake
Unicodebánh nướng nhỏ
Từ đồng nghĩabánh ngọt, hiệu bánh, kẹo, ngọt, tiệm bánh và tráng miệng
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Bánh nướng nhỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧁 1F9C1 bánh nướng nhỏ