🍰 Bánh ngọt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh ngọt
GoogleBánh bơ giòn
TwitterBánh ngọt
Unicodebánh ngọt
Từ đồng nghĩabánh, miếng, món tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Bánh ngọt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍰 1F370 bánh ngọt