🍪 Bánh quy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh quy
GoogleBánh quy
TwitterN/A
Unicodebánh quy
Từ đồng nghĩamón tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng

Hình ảnh

Bánh quy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍪 1F36A bánh quy