🍩 Bánh rán vòng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh rán vòng
GoogleBánh rán
TwitterBánh rán
Unicodebánh rán vòng
Từ đồng nghĩamón tráng miệng và ngọt
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng

Hình ảnh

Bánh rán vòng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍩 1F369 bánh rán vòng