💤 Buồn ngủ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu đang ngủ
GoogleBiểu tượng đang ngủ
TwitterBiểu tượng đang ngủ
Unicodebuồn ngủ
Từ đồng nghĩahài hước và ngủ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Buồn ngủ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💤 1F4A4 buồn ngủ