🕳️ Lỗ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelỗ
GoogleHole
TwitterHố
Unicodelỗ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Lỗ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕳️ 1F573 FE0F lỗ
🕳 1F573 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn