💥 Va chạm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenổ
GoogleBiểu tượng va chạm
TwitterBiểu tượng va chạm
Unicodeva chạm
Từ đồng nghĩabùng nổ và hài hước
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Va chạm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💥 1F4A5 va chạm