🗯️ Bong bóng góc phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebong bóng lời thoại tức giận
GoogleRight anger bubble
TwitterBong bóng giận dữ bên phải
Unicodebong bóng góc phải
Từ đồng nghĩabong bóng, khí cầu, tức giận và điên
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Bong bóng góc phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗯️ 1F5EF FE0F bong bóng góc phải
🗯 1F5EF (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn