🗨️ Bong bóng lời nói trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebong bóng lời thoại bên trái
GoogleN/A
TwitterBong bóng hội thoại bên trái
Unicodebong bóng lời nói trái
Từ đồng nghĩabài diễn văn và thoại
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
ThẻBiểu tượng | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Bong bóng lời nói trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗨️ 1F5E8 FE0F bong bóng lời nói trái
🗨 1F5E8 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn