💋 Dấu nụ hôn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu nụ hôn
GoogleDấu hôn
TwitterDấu môi hôn
Unicodedấu nụ hôn
Từ đồng nghĩahôn và môi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | Biểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc hôn | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Dấu nụ hôn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💋 1F48B dấu nụ hôn