👁️‍🗨️ Mắt trong bong bóng lời nói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleTôi là nhân chứng
GoogleN/A
TwitterCon mắt trong bong bóng thoại
Unicodemắt trong bong bóng lời nói
Từ đồng nghĩabong bóng lời nói, mắt và nhân chứng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc mắt | Biểu tượng

Hình ảnh

Mắt trong bong bóng lời nói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👁️‍🗨️ 1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F mắt trong bong bóng lời nói
👁‍🗨 1F441 200D 1F5E8 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn