💨 Chớp nhoáng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecơn gió mạnh
GoogleBiểu tượng nét gạch
TwitterBiểu tượng phi thật nhanh
Unicodechớp nhoáng
Từ đồng nghĩachạy, hài hước, lao và lao đi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Chớp nhoáng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💨 1F4A8 chớp nhoáng