💬 Bong bóng lời nói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebong bóng lời thoại
GoogleBóng lời nói
TwitterKhung ghi lời nói
Unicodebong bóng lời nói
Từ đồng nghĩabong bóng, bài diễn văn, bóng, hài hước và thoại
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
ThẻBiểu tượng | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Bong bóng lời nói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💬 1F4AC bong bóng lời nói