💢 Biểu tượng giận giữ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng tức giận
GoogleBiểu tượng giận dữ
TwitterBiểu tượng tức giận
Unicodebiểu tượng giận giữ
Từ đồng nghĩahài hước, tức giận và điên
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cảm xúc
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Biểu tượng giận giữ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💢 1F4A2 biểu tượng giận giữ