🧕 Người phụ nữ quàng khăn trùm đầu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười phụ nữ đội khăn trùm đầu
GoogleN/A
TwitterNgười phụ nữ trùm khăn
Unicodengười phụ nữ quàng khăn trùm đầu
Từ đồng nghĩahijab, khăn trùm đầu, khăn vuông và tichel
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái

Hình ảnh

Người phụ nữ quàng khăn trùm đầu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧕 1F9D5 người phụ nữ quàng khăn trùm đầu 🧕🏻 🧕🏼 🧕🏽 🧕🏾 🧕🏿