🤱 Cho con bú

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecho con bú
GoogleN/A
TwitterCho con bú
Unicodecho con bú
Từ đồng nghĩacho bú, em bé và vú
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái

Hình ảnh

Cho con bú biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤱 1F931 cho con bú 🤱🏻 🤱🏼 🤱🏽 🤱🏾 🤱🏿