👷 Công nhân xây dựng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecông nhân xây dựng
GoogleCông nhân xây dựng
TwitterCông nhân xây dựng
Unicodecông nhân xây dựng
Từ đồng nghĩacông nhân, mũ và xây dựng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Công nhân xây dựng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👷 1F477 công nhân xây dựng 👷🏻 👷🏼 👷🏽 👷🏾 👷🏿
👷‍♀️1F477 200D 2640 FE0Fcông nhân xây dựng nữ hoặc Nữ công nhân xây dựng👷🏻‍♀️ 👷🏼‍♀️ 👷🏽‍♀️ 👷🏾‍♀️ 👷🏿‍♀️
👷‍♀1F477 200D 2640 (*)
👷‍♂️1F477 200D 2642 FE0Fcông nhân xây dựng nam hoặc Nam công nhân xây dựng👷🏻‍♂️ 👷🏼‍♂️ 👷🏽‍♂️ 👷🏾‍♂️ 👷🏿‍♂️
👷‍♂1F477 200D 2642 (*)