🕵️ Thám tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethám tử
GoogleSleuth or spy
TwitterThám tử
Unicodethám tử
Từ đồng nghĩagián điệp, thám tử và trinh thám
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Thám tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🕵️ 1F575 FE0F thám tử 🕵🏻 🕵🏼 🕵🏽 🕵🏾 🕵🏿
🕵 1F575 (*)
🕵️‍♀️1F575 FE0F 200D 2640 FE0FNữ thám tử🕵🏻‍♀️ 🕵🏼‍♀️ 🕵🏽‍♀️ 🕵🏾‍♀️ 🕵🏿‍♀️
🕵️‍♂️1F575 FE0F 200D 2642 FE0FNam thám tử🕵🏻‍♂️ 🕵🏼‍♂️ 🕵🏽‍♂️ 🕵🏾‍♂️ 🕵🏿‍♂️
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn